Jak to działa?

Oc działalności gospodarczej stanowi niezbędny element każdego wszechstronnego pakietu biznesowego.
Dzisiejsze rozwiązania finansowe pozwalają nie tylko chronić fizyczne elementy firmy, ale również jej codzienne funkcjonowanie Każda działalność gospodarcza ma odmienny charakter i wiąże się z innym rodzajem odpowiedzialności: zarządzaniem mieniem, pracami ogólnobudowlanymi, usługami finansowymi, działalnością produkcyjną.
Codzienne funkcjonowanie firmy świetnie zabezpiecza ubezpieczenie typu: OC działalności gospodarczej. W największym uproszczeniu usługa ta chroni Twoją firmę od finansowych szkód, które możesz wyrządzić osobom trzecim (klientom i kontrahentom).

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody tzw. deliktowe (wyrządzone osobom trzecim) jak i kontraktowe (wynikające z podpisanych umów). Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej chroni również od nieuzasadnionych pozwów prawnych ze strony klientów i kontrahentów. Każde ubezpieczenie zasadniczo składa się z trzech modułów:

  • OC Najemcy nieruchomości – odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wynajmowanym budynku.
  • OC za produkt wprowadzony do obrotu – odpowiedzialność za szkody, które wyrządzą produkty wprowadzone do obrotu.
  • OC pracodawcy: odpowiedzialność za szkody, które ponieśli pracownicy podczas wykonywania pracy.


Kto korzysta z tego typu ubezpieczeń? Najczęściej są to firmy budowlane oraz przedsiębiorstwa usługowe, których ewentualne błędy lub przeoczenia mogą spowodować wysokie roszczenia finansowe pod ich adresem. Wspomniane usługi pozwalają nie tylko pokryć straty wywołane przez ich działalność, ale również zabezpieczyć je przed nieuzasadnionymi pozwami. Ubezpieczenie Oc działalności gospodarczej jest również wymagane w przypadku firm pracujących jako podwykonawca dla inwestora.


W swojej ofercie mamy również usługi związane z poszczególnymi zawodami:

  • OC Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego;
  • OC Geodety;
  • OC Lekarzy i osób wykonujących czynności medyczne;
  • OC Nauczycieli;
  • OC Tłumacza;

Co zyskuje firma korzystająca z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej? Wsparcie ze strony ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia szkody przez klienta lub firmę na rzecz, której wykonywała usługi oraz gwarancje wypłaty określonej sumy w przypadku faktycznej winy objętej zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczenie Oc działalności gospodarczej to pewna i sprawdzona inwestycja w bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy.

Na co zwrócić uwagę w usłudze: ubezpieczenie OC działalności gospodarczej.

– lista PKD (aktualna), dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej oraz lista aktywności, mających być przedmiotem ubezpieczenia Oc działalności gospodarczej, – zakres terytorialny: opcja ma szczególne znaczenie w przypadku eksporterów oraz firm usługowych działających poza obszarem Rzeczpospolitej oraz Unii Europejskiej, – dodatkowe klauzule: to zapisy w polisie dodatkowo rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia, dobierane są szczegółowo do rodzaju aktywności gospodarczej, – stopień specjalizacji firmy oraz ryzyko spowodowania szkody. Jeśli zajmujesz się specjalistycznymi usługami warto poinformować o tym doradcę ubezpieczeniowego, aby wcześniej opracować plan ubezpieczenia, – zakres odpowiedzialności i ubezpieczyciela oraz okres działania polisy oc działalności gospodarczej, – ostatnia sprawa: miej przygotowane wyniki finansowe firmy za ostatnie dwa lata oraz dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,


Jeśli zainteresowało Cię któreś z powyższych rozwiązań lub chciałbyś się dowiedzieć więcej o naszych usługach skontaktuj się e- mailowo bądź telefonicznie z naszym doradca.